ODG

Max Carbonell / Ràdio Barberà / Impactes de la industria turística i la seva relació amb les finances i el mercat immobiliari


Entrevista a Max Carbonell en Ràdio Barberà, el 15 d’abril del 2019.

Related posts

Media for the Castor Case

emma

Nicola Scherer / La Marea / Next Generation EU: unos fondos billonarios históricos con luces y sombras

emma

ODG-ENCO / Open Democracy / Cities versus multinationals: who will win our post-Covid future?

emma