ODG

Max Carbonell / Ràdio Barberà / Impactes de la industria turística i la seva relació amb les finances i el mercat immobiliari


Entrevista a Max Carbonell en Ràdio Barberà, el 15 d’abril del 2019.

Related posts

Josep Nualart / El Salto / Gasoducto MidCat: historia de un éxito ciudadano

emma

Sostenible / Blanca Bayas / Un sistema que ens porta a la precarietat

emma

Climática / El poder de cuatro compañías de gas aumenta la dependencia de los combustibles fósiles en la UE

emma