ODG

Públic / «Sempre es diu que el turisme genera molts llocs de treball, però mai del tipus de condicions laborals que tenen»


«El turisme» és una de les paraules més repetides entre les queixes dels ciutadans no només a Barcelona, sinó a pràcticament a la resta de les capitals catalanes i la major part dels municipis costers. Lluny de determinats discursos encara triomfalistes amb el turisme, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha elaborat un informe que en retrata els efectes negatius, com ara la precarietat laboral, l’increment de les desigualtats o l’impacte ambiental. El treball, que porta per títol «El turisme o la vida: treball i precarietat a la ciutat neoliberal«, es presenta aquesta tarda al Casal Pou de la Figuera de Barcelona.

Periodista: Àngel Ferrero, article periodístic en base a l’informe ODG
Publicat a: Públic 17 de desembre de 2019
Enllaç: https://www.publico.es/public/economia-sempre-diu-turisme-genera-molts-llocs-treball-mai-tipus-condicions-laborals-tenen.html

Contenido relacionado

Alfons Pérez / Crític / Tornem a rescatar les elits corporatives?

emma

Alfons Pérez / ctxt / Fondos europeos: ¿transacción o transición energética?

emma

Crític / Cinco peligros del Pacto verde europeo como estrategia de recuperación económica

emma