ODG

Públic / «Sempre es diu que el turisme genera molts llocs de treball, però mai del tipus de condicions laborals que tenen»


«El turisme» és una de les paraules més repetides entre les queixes dels ciutadans no només a Barcelona, sinó a pràcticament a la resta de les capitals catalanes i la major part dels municipis costers. Lluny de determinats discursos encara triomfalistes amb el turisme, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha elaborat un informe que en retrata els efectes negatius, com ara la precarietat laboral, l’increment de les desigualtats o l’impacte ambiental. El treball, que porta per títol «El turisme o la vida: treball i precarietat a la ciutat neoliberal«, es presenta aquesta tarda al Casal Pou de la Figuera de Barcelona.

Periodista: Àngel Ferrero, article periodístic en base a l’informe ODG
Publicat a: Públic 17 de desembre de 2019
Enllaç: https://www.publico.es/public/economia-sempre-diu-turisme-genera-molts-llocs-treball-mai-tipus-condicions-laborals-tenen.html

Contenido relacionado

Sevilla Actualidad / La sociedad civil propone enmiendas al Congreso para mejorar los fondos Next Generation EU

emma

Crític | El plan ‘España puede’: qué es y qué riesgos esconde

MartaPerez

Max Carbonell / El turismo o la vida. Trabajo y precariedad en la ciudad neoliberal

emma