Públic / «Sempre es diu que el turisme genera molts llocs de treball, però mai del tipus de condicions laborals que tenen»


«El turisme» és una de les paraules més repetides entre les queixes dels ciutadans no només a Barcelona, sinó a pràcticament a la resta de les capitals catalanes i la major part dels municipis costers. Lluny de determinats discursos encara triomfalistes amb el turisme, l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) ha elaborat un informe que en retrata els efectes negatius, com ara la precarietat laboral, l’increment de les desigualtats o l’impacte ambiental. El treball, que porta per títol «El turisme o la vida: treball i precarietat a la ciutat neoliberal«, es presenta aquesta tarda al Casal Pou de la Figuera de Barcelona.

Periodista: Àngel Ferrero, article periodístic en base a l’informe ODG
Publicat a: Públic 17 de desembre de 2019
Enllaç: https://www.publico.es/public/economia-sempre-diu-turisme-genera-molts-llocs-treball-mai-tipus-condicions-laborals-tenen.html

Contenido relacionado

MidCat o cómo resucitar proyectos gasistas en un contexto de crisis energética | Climática

MartaPerez

«La fascinación por el vehículo eléctrico: la acogida de Iljin en Mont-roig del Camp» | Revista climática

MartaPerez

EuropaPress / ONG ambientales alertan de las «sombras» de los Fondos Next Generation para la recuperación post-pandemia en la UE

MartaPerez