Ciutats ecofeministes

Les ciutats són estructures adaptades a la productivitat del sistema capitalista i heteropatriarcal. Ens cal repensar ciutats habitables, que defensin els drets col·lectius i no deixin ningú enrere.

Les claus per profunditzar

Articles, continguts i publicacions relacionades

Per profunditzar-hi