geopolítica

Català

Acaparament energètic

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d'energia i dependent de l'exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres. S'analitza el cas espanyol i s'explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’e ndolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb...

Temàtiques: 

  • Energia
  • Terra
  • Extraterritorialitat

Acaparamiento energético

David Llistar (@superllisti), ODG.

Junio 2015. 7 pag.

Este papel define el concepto de acaparamiento energético como el fenómeno inducido por grandes consumidores de energía que siendo altamente dependientes deben asegurarse los suministros y hacerlo a precios razonablemente bajos acaparando recursos, territorios y derechos humanos en terceros países. Se analiza el caso español y se demuestra cómo el modelo energético español actual necesita ser...

Temàtiques: 

  • Energia
  • Terra
  • Extraterritorialitat