David Llistar al Parlament (1/2)

David Llistar al Parlament (1/2)