Blog

Informe: L'Acaparament Energètic de l'Estat espanyol

Publiquem l'informe "L'Acaparament Energètic de l'Estat espanyol" , realitzat per David Llistar i Alfons Pérez, que desgrana com el model energètic espanyol afecta el desenvolupament humà sostenible al Sud Global. La societat i l'economia espanyoles interfereixen territoris i poblacions en altres geografies. Pel que fa a l'energia, han estat organitzades en les últimes dècades de manera que el...

Temàtiques: 

  • Energia

Video #NoAcaparisEnergia

No Acaparis Energia

#NoAcaparisEnergia mostra les conseqüències del model fòssil i nuclear, i les connexions del nostre consum domèstic d’energia amb els impactes a l’exterior. La doble dependència que pateixen tant l’Estat espanyol com Catalunya, depèndencia de les fonts no renovables i de les importacions d’aquestes, els porta a voler assegurar el flux energètic. La forta vinculació del consum d’energia amb el PIB...

Temàtiques: 

  • Energia

Acaparament energètic

David Llistar (@superllisti), ODG.

Juny 2015. 7 pag.

Aquest paper defineix el concepte de acaparament energètic com el fenomen que es produeix quan una economia altament consumidora d'energia i dependent de l'exterior acapara recursos, terres i drets humans de poblacions terceres. S'analitza el cas espanyol i s'explica com el model energètic espanyol actual necessita ser violent d’e ndolls cap enfora i de com transitar a un model respectuós amb...

Temàtiques: 

  • Energia
  • Terra
  • Extraterritorialitat