ODG

A l’ODG comencem un procés de transició ecofeminista


En l’últim pla estratègic, l’Observatori del Deute en la Globalització ens vam declarar una entitat amb valors ecofeministes amb l’objectiu d’integrar-los i promoure’ls en tots els àmbits d’actuació. Malgrat aquesta voluntat som conscients que tant l’entitat, com les membres de l’equip i de l’assemblea formem part d’un sistema capitalista i patriarcal i, per tant, sovint reproduim els valors hegemònics i culturals que se’n deriven.

L’ODG, doncs, no està exempta de generar o reproduir situacions que produeixen desigualtats entre les diferents membres de l’entitat, les persones que formen part de les nostres xarxes o d’un impacte opressiu sobre la natura i les comunitats del sud global – especialment les dones – .

Prenent consciència d’aquesta realitat hem volgut continuar avançant per tal de fer real i més propera aquesta voluntat de transitar cap a un model ecofeminista, per a fer de l’ODG un espai respectuós, segur, empoderador, sostenible i resilient. Per fer-ho hem iniciat un procés amb la consultora cooperativa l’Esberla per aprofundir en les reflexions d’aquests darrers anys, sistematitzar-les, fer una diagnosi acurada i dibuixar un full de ruta clar i compartit que ens permeti arribar als nostres objectius

Actualment estem en la fase de diagnosi, compartint visions i punts de vista sobre l’estat de l’ODG pel que fa a diferents àmbits: relacions personals, rols de poder, models de participació, criteris de consum, impacte ambiental, etc.

Durant el procés anirem compartint els aprenentatges, dubtes i reflexions que anem fent col·lectivament.

Contingut relacionat

Coneixes el programa de la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics?

emma

CONFERÈNCIA INTERNACIONAL: Afectades per la imposició de les grans infraestructures.

alfons

Quin és el paper i la importància del Port de Barcelona dins de la Unió Europea?

emma